το ημερολόγιο του Π Σταματάκητων μυκηναϊκών τάφων στα Σπάτα.

βρέθηκε  το ημερολόγιο του Π Σταματάκη  της ανασκαφής  των μυκηναϊκών τάφων στα Σπάτα.

Κας Άννας  Παπαδημητρίου-Γραμμένου  <οι μυκηναϊκοί  τάφοι στα Σπάτα αττικής>

ανασκαφή Σταματάκη (1877 )τόμος: το ημερολόγιο του ανασκαφέα  διδακτορική διατριβή

Περισσότερα

Πολίτες σε απόγνωση , ληστές σε πλήρη οργάνωση

Για μιαν ακόμα φορά  οι γνωστοί άγνωστοι διέρρηξαν το βυζαντινό εκκλησάκι  των αποστόλων Πέτρου κι Παύλου  αφαιρώντας πολύτιμα αντικείμενα απαραίτητα για την λειτουργία του .

Έκλεψαν   την ηλεκτρογεννήτρια  , την καμπάνα  και μεταλλικά  μικροαντικείμενα καθιστώντας αδύνατη τη λειτουργία του ναού . αφού το εκκλησάκι δεν ηλεκτροδοτείτε .

Επίσης οι ίδιοι προφανώς ,άγνωστοι ,αφαίρεσαν τμήματα περιφράξεων από παρακείμενο κτήμα αλλά και από την περίφραξη του αεροδρομίου .

Οι πολίτες ανίκανοι να αμυνθούν και να αντιδράσουν έχουν χάση τον ύπνο τους