ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ   ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΜΕΧΡΙ  80%

 

 

 

 

 

 

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ   ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΜΕΧΡΙ  80%

Η σπάταλη γίνεται από την λανθασμένη  ρύθμιση του θερμοστάτη.

Η θερμοκρασία πρέπει να ρυθμιστή στους 30-40  βαθμούς  και ο χρόνος λειτουργίας  στα 20- 25 λεπτά τον χειμώνα και  15 λεπτά το καλοκαίρι .

Ακόμα και αν τον  ξεχάσουμε  αναμμένο,  θα σταματήσει να λειτουργεί , για αρκετές ώρες  ,αφού η απώλεια θερμότητας , είναι αμελητέα μετά την ρύθμιση των 30-40 βαθμών .

Οι περισσότεροι έχουν ρύθμιση  στους 60 – 75 βαθμούς