1η γενική συνέλευση Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ανοικτής Θάλασσας Αρτέμιδας

 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ        

 

Καπετάνισσες Καπεταναίοι

Κυρίες Κύριοι Φίλοι, Μέλη, Αθλητές του

Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ανοικτής Θάλασσας Αρτέμιδας

 

Το Δ.Σ αποφάσισε, η 1η Ετήσια Γενική Συνέλευση, του Ομίλου μας, να γίνει την 31η Μαρτίου 2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00πμ (νεα ώρα) στην αίθουσα Κώστα Χούντας, του δημοτικού Ναυταθλητικού Κέντρου Αρτέμιδας.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, σύμφωνα με το καταστατικό, η Γ.Σ. θα συγκληθεί εκ νέου, στον ίδιο χώρο, την ίδια ημέρα, Κυριακή 31/03/2024 και ώρα 11:00πμ (νεα ώρα).

Παρακαλώ λάβετε υπ όψιν σας και την αλλαγή της ώρας (+01:00)