ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ 

Είναι αδύνατο  να ελευθερώσεις  σκλάβους  από της  αλυσίδες που  λατρεύουν

ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ

145ΠΧ – 2023 ΜΧ

Σκίτσο από το διαδίκτυο,  ανώνυμου  καλλιτέχνη