αποτελέσματα μεταγραφής  φοιτητών  ΑΕΙ

Άρχισε η αποστολή των αποτελεσμάτων μεταγραφής  φοιτητών  ΑΕΙ

Κατ ,εξαίρεση μετεγγραφών / μετακινήσεων ,σύμφωνα με τις διατάξεις  του αρθ.79 του Ν4692/2000  ΦΕΚ 111 Α και του κεφαλαίου ΣΤ της υπ, αρ 148236/Ζ1/30-10-2020 της απόφασης του υφυπουργού  παιδιάς  και θρησκευμάτων ΦΕΚ 4806 Β