Ανακατασκευασμένες μηχανές από την εποχή της αυτοδιαχείρισης – αυτάρκειας της πόλης μας