με λίγα λόγια

με λίγα λόγια

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι ιδιωτική προσωπική  και δεν δεσμεύεται  από συμφέροντα –άτομα  – ομάδες.

Δεν εμπορεύεται ιδέες , θεωρίες  ,υλικά ,υπηρεσίες .

Δεν έχει κέρδος και δεν πουλά  ούτε αγοράζει  για το κέρδος.

Η χρηματοδότηση της λειτουργίας της είναι προσωπική.

Δεν υπάρχουν κανόνες πέραν των κοινός αποδεκτών αυτών της δημοκρατίας.

Τα άρθρα και ότι εδώ αναφέρεται δεσμεύουν  μονό τους δημιουργούς τους  οι οποίοι υποχρεωτικά αναφέρονται  .

Για ανακοινώσεις άλλων  η  ιστοσελίδα δεν έχει καμία δέσμευση  ακόμα και αν  κρατηθεί ανωνυμία  .

Επιτρέπεται σε όλους   η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει .

Οι οποίες είναι   και σκοπό έχουν : την συσπείρωση της τοπικής κοινωνίας  ,για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς – επιχειρηματικότητας  και μέσω του εθελοντισμού ,την ανάληψη κοινών δράσεων για τη βελτίωση της ζωής και  την ανακούφιση  ευπαθών ατόμων .

Η διαφήμιση των επιχειρήσεων και ιδιωτών γίνεται δωρεάν και με τυχαία σειρά .

Δίνεται η δυνατότητα ανάρτησης θεμάτων   σε  αναγνώστες όπως  : εκπαίδευση , αθλητισμός , θρησκεία , εκδηλώσεις  , δημοτικά θέματα κ.α.

Κατά τα λοιπά  ο έλεγχος  και η δημοσίευση  θεμάτων,  είναι πάντα στον έλεγχο της ιστοσελίδας , ανάλογα με το ύφος  και την γλώσσα που από τους χρήστες χρησιμοποιείται.

Oι χορηγίες πάντα θα αναφέρονται εκτός αν άλλο ζητηθεί