αυτοκινητο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ – ΜΟΤΟ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Τζάκης  Σωτήρης       Λ .Σπάτων                       2106633546

Τσουρης  δημάρχου Χρ. Μπέκα  (περιφερικός)

Βουλκανιζατέρ 171 δημάρχου Χρ. Μπέκα  (περιφερικός)

Σπύρος βαφές δημάρχου Χρ. Μπέκα  (περιφερικός)  153

Φανοποιεία δημάρχου Χρ. Μπέκα  (περιφερικός) 107

Συνεργείο  δημάρχου Χρ. Μπέκα  (περιφερικός)

Βαφές δημάρχου Χρ. Μπέκα  (περιφερικός)

ΤΡΑΚΤΕΡ συνεργείο Μπατρης  δημάρχου Χρ. Μπέκα  (περιφερικός)

ΔΕΛΟΥΣΗΣ    συνεργείο  210 6635791 δημάρχου Χρ. Μπέκα  (περιφερικός)  150

ΓΕΝΝΑΙΟΣ Δημος  αυτοκινήτων δημάρχου Χρ. Μπέκα 99 (περιφερικός ) 2106634098

ΜΙΝΙ    συνεργείο   2106634349  δημάρχου Χρ. Μπέκα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ  αυτοκινήτων  6634773    δημάρχου Χρ. Μπέκα 44

ΒΑΦΕΣ  αυτοκινήτων  COLOR ART  2106634024  δημάρχου Χρ. Μπέκα 107

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ   2106633825    δημάρχου Χρ. Μπέκα

ΔΙΚΥΚΛΩΝ Επισκευή   Βιτορατος  δημάρχου Χρ. Μπέκα  2106633140

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ  2106635452  δημάρχου Χρ. Μπέκα  76

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  Εσωτερικός αυτοκινήτων  δημάρχου Χρ. Μπέκα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  Πουλάκης      Νικόλαος  Διαγόρα 20,  2106634712

 ΦΡΕΝΑ  Βαγγέλης   Νικολάου  Διαγόρα  22

            ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ρήγος Π.  δημάρχου Χρ. Μπέκα 108 (περιφερικός) 2106635891

 

ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημ. Βασ. Παύλου 211       2106632755

AVIN   περιφερειακός   Δ. χρ. Μπέκα  30  2106633549

EKO Παπαδάς  Δ/χου Κων/νου  12  2106632306

REVOIL  Κυριακού  Αγ. Δημητρίου 3   2106632338

SHEL δημάρχου Χρ. Μπέκα  (περιφερικός

ΕΤΕΚΑ   δημάρχου Χρ. Μπέκα  (περιφερικός)